Partnerség céljai, célcsoportjai

2020-07-28

A Foglalkoztatási Paktum célkitűzései

A paktum célkitűzései alapvetően kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. A paktum célja (a) a foglalkoztatás fenntartható, mennyiségi és minőségi növelése a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban, (b) a gazdasági aktivitás és a humánerőforrás fejlesztése a térség munkavállalói, munkaadói és szakintézményei közötti foglalkoztatási partnerség kiépítése által, (c) a munkaerő-piac egyensúlyának megteremtése, valamint (d) a területi különbségek csökkentése.

Ennek érdekében az aláíró felek tevékenységük összehangolásával elősegítik

- a versenyképes gazdasági környezet kialakítását,
- a vállalkozás- és intézményfejlesztést,
- a képzettségi szint növelését, az élethosszig tartó tanulás eszméjének elterjesztését,
- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelését, tudás- és készségfejlesztését,
- a népességmegtartó erő növelését, a szociális ellátó-rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférhetőség települési / térségi / területi különbségeinek, egyenlőtlenségeinek mérséklését, megszüntetését.

A Foglalkoztatási Paktum célcsoportjai

A Berettyóújfalui és a Derecskei járás foglalkoztatási paktumának célcsoportjai:

a) a munkavállalók, különös tekintettel a munkanélküliséggel veszélyeztetett személyekre;
b) a munkanélküliek, különös tekintettel

- a 25 év alatti munkanélküliekre,
- a 26-30 év közötti pályakezdőkre,
- az 50 éven felüli munkanélküliekre,
- az alacsony iskolai végzettségűekre,
- a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált álláskeresőkre,
- a megváltozott munkaképességűekre,
- a roma munkanélküliekre,
- a GYES-ről/GYED-ről, ápolási díjról visszatérőkre,
- a gyermeküket egyedül nevelő felnőttekre,
- a közfoglalkoztatottakra;

c) a gazdasági szempontból inaktív személyek;
d) a térség kis- és középvállalkozásai;
e) a térség társadalmi szervezetei.