Foglalkoztatási fórum

2020-07-28

A nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum aláírói foglalkoztatási fórumot működtetnek. A fórum a megállapodás szereplői mellett a foglalkoztatáspolitikai kérdések iránt érdeklődő minden személy és szervezet előtt nyitva áll.

A fórumot az irányító csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal.

A foglalkoztatási fórum megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

- tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára,
- munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz, valamint véleményezi az eddigi akciókat,
- biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét,
- segíti a kistérségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását.

Ezeknek a feladatoknak teljesítésével nagymértékben hozzájárulhat a helyes döntések megalapozásához, valamint a társadalmi nyilvánosság és kontroll biztosításához, illetve a partnerség erősítéséhez.