Irányító csoport

2020-07-28

A paktumban foglaltak végrehajtásáért az irányító csoport a felelős. Az irányító csoport az alábbi feladatokat látja el:

- fő felelős a paktumban foglaltak végrehajtásáért, a paktum „motorja”;
- információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását;
- feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait;
- kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját és költségvetését;
- koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között;
- beszámol a foglalkoztatási fórum üléseken a munkaprogram és költségvetés teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről;
- közvetítő szerepet tölt be a foglalkoztatási fórum és a menedzsmentszervezet között;
- segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését;
- folyamatos monitoring és ellenőrzés;
- nyomon követi, véleményezi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaprogram és költségvetés teljesülését;
- jóváhagyja a menedzsment beszámolóit;
- együttműködik a Hajdú-Bihar megyében működő helyi paktumokkal kapcsolatos ernyőszervezeti feladatokat ellátó Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktumirodával és adatokat szolgáltat részére.

Az irányító csoport elnöki tisztét a paktum megállapodás alapján az irányító csoport tagjai közül 2/3-os többségi támogatással megválasztott személy tölti be.

Az irányító csoport tagjai:

- Berettyóújfalu Város Önkormányzata képviselője
- Derecske Város Önkormányzata képviselője
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal képviselője
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselője
- a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője

Állandó meghívottak:

- Berettyóújfalui Szakképzési Centrum képviselője
- Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselője
- Debreceni Szakképzési Centrum képviselője
- Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány képviselője
- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője
- Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselője
- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata képviselője
- Komádi Városi Önkormányzat képviselője
- Létavértes Városi Önkormányzat képviselője
- Magyar Agrár-, Élelmiszerhazdasági és Vidékfejlesztési Kamara képviselője

Az irányító csoport működését ügyrend szabályozza.