Dokumentumok

Együttműködési megállapodás

2020-07-28

A Berettyóújfalui és a Derecskei járás foglalkoztatási paktuma a munkaerő-piaci szereplők szerződésben rögzített összefogása azzal a céllal, hogy:

- megismerjék a kistérség foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélküliség okait,
- foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg,
- összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra,
- összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósításának érdekében.

A paktumot aláírók felelősséget éreznek a térség foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a térség gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani.

Dokumentum megtekintése

Ügyrend

2020-07-28

A paktumban foglaltak végrehajtására a felek irányító csoportot állítottak fel, amely a paktum „motorjaként” a legfőbb kérdésekben döntést hozó testület, felelős a paktumban foglaltak eredményes és hatékony végrehajtásáért. A partnerség működését ügyrend szabályozza.

Dokumentum megtekintése