Módosultak a munka törvénykönyvének szakképzési munkaszerződést érintő rendelkezései

Szakképzés

2023-01-20

2023. január 1-jétől több ponton is módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, azaz az Mt. Az új rendelkezések egy része hatással van a szakképzési munkaszerződésekre is. Ilyen a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezések kibővülése egy alcsoportra vonatkozó különszabályokkal.

Az Mt. 114. §-a a következőképpen módosult 2023. január 1. naptól:
(1) A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet.   
(2) A tizenhat évesnél fiatalabb munkavállaló napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet, kivéve azt a nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tizenötödik életévét betöltött tanulót, aki az iskolai szünet alatt munkát végez.
(3) A fiatal munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb nyolc, a (2) bekezdés szerinti munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet.

Tovább a cikkhez...