Ismételten elérhető a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram [GINOP-8.3.5-18]” című felhívás ”B” hitelcélja

Finanszírozás

2022-11-30

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitel” című (GINOP-8.3.5-18 kódszámú) Felhívás „B” hitelcélja (forgóeszköz termékváltozat) újra elérhető a vállalkozások számára. A COVID járvány okozta elhúzódó gazdasági nehézségek ellensúlyozása érdekében a hitelprogram célja változatlanul a vállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges működési költségek, illetve készletbeszerzések finanszírozása.

A Hitelprogram termékdokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:

- a Hitelprogram keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban 208,514 Mrd Ft-ról 323,339 Mrd Ft-ra
emelkedett,
- egy kölcsönigénylő csak egyszer nyújthat be kérelmet;
- a kölcsön minimum összege 5 millió Ft-ra, a maximális összege 150 millió Ft-ra került módosításra azzal, hogy az igényelt kölcsön összege a Hitelprogramban korábban megítélt kölcsönök összegével együttesen nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át;
- a rendelkezésre tartási idő fix 2 hónap, de maximum 2023.05.31-ig terjedhet;
- a türelmi idő a szerződéskötéstől számított maximum 3 hónapra csökkent;
- a szerződéskötési határidő időpontja legkésőbb 2023.03.31.;
- folyósításra legkésőbb 2023.05.31-ig kerülhet sor;
- törlésre került, hogy kizártak a hitelprogramból azok a vállalkozások, amelyek a GINOP-8.3.5-18 „B” hitelcél keretében, illetve a GINOP-9.1.1-21 hitelprogramban már részesültek pozitív hitelbírálati döntésben;
- az elszámolható költségek köre kiegészült a „Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022” programhoz kapcsolódó feltétellel;
- törlésre került az egyes számlaosztályokban lévő tételekre elszámolható költségek korlátozására vonatkozó feltétel;
- az elvárt fedezettség mértéke a kölcsönösszegtől függően sávosan került meghatározásra;
- kiegészült, illetve módosításra került a hitelprogramban kizártak köre pont, többek között azzal, hogy kizárt az a kölcsönigénylő, aki a GINOP-9.1.1-21, illetve a GINOP-8.3.5-18 Hitelprogram „B” hitelcél keretében felvett kölcsön előlegével nem számolt el teljes körűen;
- módosultak az előleg felhasználására és elszámolására vonatkozó szabályok;
- módosultak az indikátor célértékek.

Kapcsolódó dokumentumok