Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

Támogatás

2022-10-01

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A pályázati felhívás két komponensből áll:
A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériumai:

A. Energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás:
− A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
− A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.2
− A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.
− A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
− Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
− A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

B. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
− A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
− Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
− Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Pályázati felhívás